Voničková pětka

Věnujte prosím tichou vzpomínku Michalovi, který nás bohužel v sobotu 7.5.2022 navždy opustil.

Pokud chcete podpořit Michalovu rodinu, tak můžete poslat finanční dar na účet Voničky č. ú. 195000739/0300 do zprávy pro příjemce prosím napište Michal, celkovou vybranou částku předáme rodině koncem května 2022

Za příspěvky děkujeme

Roman Gorný