O souboru

Soubor lidových písní a tanců VONIČKA z Havířova byl založen v září roku 1991. Hlavní myšlenkou při vzniku souboru bylo vytvořit tři naprosto rovnocenné složky, které dávají souboru svůj charakter, složku taneční, hudební a pěveckou. Tato myšlenka je naplňována po celou dobu existence souboru až do současnosti.

V současné době má soubor celkem 59 členů, z toho 41 tanečníků a 18 muzikantů. Tanečníci jsou rozděleni do tří věkových kategorií, a to od 6 do 8 let, od 9 do 13 let a od 14 do 23 let. Muzikanti tvoří dvě cimbálové muziky, ve kterých jsou obsaženy všechny typické hudební nástroje: housle, viola, violoncello, kontrabas, klarinet, flétna a cimbál.

Zřizovatelem souboru je spolek VONIČKA Havířov, z.s. Uměleckými vedoucími souboru jsou manželé Emilie a Jiří Slavíkovi, vedoucím cimbálových muzik je Martin Gelnar, organizačním vedoucím souboru a předsedou spolku VONIČKA Havířov, z.s. je Roman Gorný.

Činnost souboru směřuje k šíření folkloru a k zachování jeho tradic v regionu Těšínského Slezska a Lašska, rodišti slavného hudebního skladatele Leoše Janáčka.

Folklorní materiál, který byl publikován četnými sběrateli lidových písní a nápěvů, je zpracováván v autentické i stylizované formě. Autentické zpracování mají hry na řemesla, pastevecké hry na louce a v hudební formě písně a melodie původních hudeckých muzik. Ve stylizované podobě jsou v repertoáru párové tance a zbojnické hry podložené doprovodem cimbálové muziky v tradičním obsazení.

Největším úspěchem ve dvaceti devítileté činnosti souboru je získání dvou z hlavních ocenění na 53. mezinárodním folklorním festivalu ve francouzském Dijonu v září 1999 za účasti 25 souborů z celého světa, a to ceny „Za nejlepší pěvecký projev“ a ceny „Radost ze života“ za nejsympatičtější kolektiv.

K dalším významným úspěchům souboru patří jeho pravidelná účast na celostátní přehlídce nejlepších dětských souborů České republiky. Cimbálové muziky získávají nejvyšší ocenění v pravidelných celostátních přehlídkách.

Soubor Vonička absolvoval za 29 let své existence více než 1200 vystoupení doma i v zahraničí. Soubor pravidelně pořádá výchovné koncerty pro školy a vystupuje pro nejširší veřejnost ve městě a regionu.

Soubor často vystupuje na regionálních a mezinárodních folklorních festivalech v České republice, jako jsou Dolní Lomná, Veselí nad Moravou, Kunovice, Bystřice na Hané, Strážnice, Hradec Králové, Jihlava, Praha, Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm.

Během zahraničních zájezdů viděli tanečníky a muzikanty Voničky diváci na Slovensku, v Belgii, Bulharsku, Francii, Švýcarsku, Německu, Rakousku, Polsku, Litvě, Velké Británii, Estonsku, Lotyšsku, Itálii, Turecku, Makedonii a Bosně a Hercegovině. Soubor se zúčastnil velkých mezinárodních folklorních festivalů Europeáda v roce 2003 (Sardinie), v roce 2005 (Francie), v roce 2008 (Švýcarsko), v roce 2011 (Estonsko).

V roce 1998 natočil soubor svůj první kompaktní disk, který obsahuje nahrávky kmenového repertoáru souboru. V roce 2006 natočil soubor svůj druhý kompaktní disk s vánoční tématikou s názvem „ S koledou jsme přišli k Vám“. V roce 2016 natočil soubor svůj třetí kompaktní disk s názvem „ Či je to luka“.

Tanečníci a zpěváci spolu s cimbálovou muzikou mají ve svém repertoáru program, který plně odpovídá požadavkům dětského mezinárodního folklorního festivalu.

 


Soubor Vonička může připravit následující typy programů

  • program sestavený podle konkrétních požadavků pro folklorní festival doma i v zahraničí;
  • celovečerní program v délce 90 minut pro slavnostní příležitosti;
  • výchovný koncert pro žáky základních a středních škol v délce 60 minut;
  • komponovaný program v délce od 30 do 60 minut pro nejrůznější příležitosti (oslavy, otevírání výstav, společenské večery, vystoupení v domovech důchodců apod.);
  • vystoupení orchestru lidových nástrojů a zpěváků v délce do 45 minut, možnost hraní k tanci a zábavě
  • předtančení na plesech a dalších společenských událostech.

Emilie a Jiří Slavíkovi umělečtí vedoucí souboru VONIČKA