O SOUBORU

Soubor lidových písní a tanců VONIČKA z Havířova byl založen v roce 1991. Jeho 59 členů tvoří tři rovnocenné složky: taneční, hudební a pěveckou. Je zřízen spolkem VONIČKA Havířov, z.s. 

Vonička se zaměřuje na šíření a zachování folklorních tradic v regionu Těšínského Slezska a Lašska. Tanečníci jsou rozděleni do tří věkových kategorií a muzikanti tvoří dvě cimbálové muziky s typickými hudebními nástroji. Folklorní materiál je zpracováván v autentické i stylizované formě, zahrnující řemeslné a pastevecké hry, písně, melodie a párové tance. Uměleckými vedoucími souboru jsou manželé Emilie a Jiří Slavíkovi, vedoucím cimbálových muzik je Martin Gelnar a organizačním vedoucím a předsedou spolku je Roman Gorný.

Během svého 29letého působení si soubor vysloužil řadu ocenění, včetně dvou hlavních cen na 53. mezinárodním folklorním festivalu ve francouzském Dijonu v roce 1999. Soubor absolvoval více než 1200 vystoupení doma i v zahraničí, včetně účasti na významných mezinárodních folklorních festivalech, a vydal tři kompaktní disky.

KDE JSME BYLI

ČLENOVÉ

Muzika

Tanečníci

ALBA

album-art

Vonička cimbálová muzika

00:00
album-art

S koledou jsme přišli k Vám

00:00
album-art

Či je to luka

00:00